Ο Χριστός ανέστη
το πιστεύουνε πρώτοι
αυτοί που σ΄ ανέβασαν
επάνω στο Σταυρό.

Γι΄ αυτό πληρώνουν τους
Ρωμαίους φρουρούς.
Το ξέρουν πως ανέστης,
Χριστέ ,απ΄ τους νεκρούς!

Ο Χριστός ανέστη!
το σφραγίζει το αίμα
μαρτύρων, αποστόλων
που κηρύξαν στη γη.

Αληθώς ανέστη
απαντούν κι οι εχθροί Σου,
γιατί σ΄ έναν νεκρό
τέτοια πολεμική;

Ο Χριστός ανέστη!
διαλαλούν οι μαθητές Σου
δεν ζητάς πρώτα πίστη
να το κάνουν αυτό.

Μα ζητάς τις αισθήσεις,
να Σε δουν, να Σ΄αγγίξουν,
να κηρύξουν ένα βέβαιο
γεγονός ιστορικό.

Ο Χριστός ανέστη!
το σφραγίζει ο βίος
Πατέρων, Αγίων,
Ομολογητών

Αληθώς ανέστη!
απαντάει κι ο Παύλος
που από διώκτης έγινε
απόστολος Εθνών.

Ο Χριστός ανέστη!
το φωνάζει ο χωλός
που ιάθη παραχρήμα
κι ήταν σ΄ όλους γνωστός.

Εν ετέρα μορφή
είναι η Εκκλησία
Χριστός αναστημένος
ατράνταχτη μαρτυρία.

Ο Χριστός ανέστη
το σφραγίζει ο αγώνας
των πιστών που κρατούνε
καθαρή την καρδιά.

Αληθώς ανέστη
απαντάει κι ο κόσμος
που βουλιάζει και χάνεται
από Σένα, μακρυά.

Ο Χριστός ανέστη
θέλω με τη ζωή μου
να κηρύττω αδιάλειπτα
μες στον κόσμο αυτό.

Αληθώς ανέστη ν΄ απαντούν
οι αδερφοί μου
σαν θα βλέπουνε Κύριε
πόσο θα Σ αγαπώ.

 

Γ.Π.