Χορωδία “Χριστιανική Ελπίς” ΑΠΘ 27.01.2016

Τραγούδια:

1)Γεννηθήτω το θέλημά Σου

2) Γεύσασθε και ίδετε