Το ταξίδι. Από το cd “Χαμόγελα σε νότες 7” της παιδικής χορωδίας της Χριστιανικής Ελπίδας.