Σταυρέ του Χριστού,

υψωμένος επάνω σου

είναι Εκείνος που ύψωσε

τ’ ουρανού τα αστέρια,

ο  σοφός Δημιουργός.

Σταυρέ του Χριστού,

πάνω στ’ άγιο το ξύλο σου

απλωμένα τα χέρια Του

αγκαλιάζουν τα πρόβατα

που δεν έχουν ποιμένα.

Σταυρέ του Χριστού,

υψωμένος επάνω σου

της ψυχής μου ο Νυμφίος,

ο Ποιμήν και Πατέρας μου,

ο Αμνός και το Φως μου.

Σταυρέ του Χριστού,

πάνω στ’ άγιο το ξύλο σου

η θυσία αιώνια

κι είναι  Θύμα και Θύτης

Ένας πάντα, ο Χριστός.

Σταυρέ του Χριστού,

πάνω στ’ άγιο το ξύλο σου

χύθηκε  το δικό Του  το Αίμα

για να σώσει τον άνθρωπο,

για να σώσει εμένα!

                     Γ.Π.