Πένταθλος μοναχός

 μον. Ολυμπιάδος Ντίτορα

 έκδ. Ι.Μ. Αγ. Αθανασίου Αγκαθιά Ημαθίας

Έτυχε να διαβάζω λίγο πριν την Κυριακή της Ορθοδοξίας το βιβλίο της μοναχής Ολυμπιάδος Ντίτορα «Πένταθλος Μοναχός».

Αναφέρεται στον άγιο Θεόδωρο Στουδίτη. Ξεκινά από τη παιδική του ηλικία και περιγράφει όλους τους αγώνες του, στις διάφορες θύελλες που μάστιζαν την Εκκλησία, κατά την περίοδο της Εικονομαχίας. Με βοήθησε να καταλάβω περισσότερο το νόημα της γιορτής της Ορθοδοξίας, αλλά και να έχω στο νου μου όλα τα ιστορικά γεγονότα εκείνης της περιόδου, που στην πλειοψηφία τους μου ήταν άγνωστα έως τότε.

Ξετυλίγονται μπροστά στον αναγνώστη εξορίες, φυλακίσεις, ποικίλα βασανιστήρια που υπέστη ο άγιος της Εκκλησίας μας. Όλα τα υπέμεινε για χάρη του Χριστού, και για την ανυποχώρητη στάση του. Καμία παραχάραξη των εντολών του Κυρίου δεν δεχόταν˙με αποτέλεσμα πολλές φορές να έρθει αντιμέτωπος ακόμη και με τον αυτοκράτορα, τον οποίο έλεγχε σκληρά.  

Α.Χ.