Αναστάσιμο διήγημα από το βιβλίο “Σταυρολούλουδα και Πασχαλιές” εκδ. Χρ.Ελπίς.