Μαθητεία στον Άγιο ΝικόδημοΣταχυολόγηση και διακευή κειμένων
από τα «Πνευματικά Γυμνάσματα»
του οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου

έκδ. Ιερά Μονή Παρακλήτου Ωρωπού Αττικής

 Σύντομα κεφάλαια-πραγματείες γύρω από ουσιώδη θέματα της πνευματικής ζωής.

 Ο Άγιος Νικόδημος με παραστατικά παραδείγματα μέσα από την Αγία Γραφή, την Πατερική διδασκαλία και την εμπειρία της ζωής παρουσιάζει διάφορα θέματα τα οποία αναπτύσσει σε βάθος αποκαλύπτoντας τις διάφορες πτυχές τους με σαφήνεια. Στο βιβλίο αυτό ξεχώρισα αρχικά τον τρόπο με τον οποίο ο άγιος Νικόδημος παραθέτει το κάθε κεφάλαιο, συγκεκριμένα και δομημένα, γεγονός το οποίο βοηθάει τον αναγνώστη να παραμένει συγκεντρωμένος. Όλα τα κεφάλαια ξεχωριστά είναι πολύ βοηθητικά και όλα μαζί φανερώνουν τη μεγάλη αγάπη του οσίου Νικόδημου για τον Θεό. Τέλος, η απόδοση στην απλοελληνική, στην παρούσα έκδοση, είναι αρκετά επιμελημένη και βοηθητική στην κατανόηση του έργου του αγίου Νικοδήμου.