Ἡ ἐλπίδα εἶναι βαρειά καί θέλει δύναμη νά τή σηκώσεις.

Μονάχα γενναῖες ψυχές τήν κουβαλοῦν. Κι ἀναδεικνύονται μ’ αὐτήν.

Καί ξεπερνοῦν τόν ἑαυτό τους.

Καί μέσ’ στό πλῆθος τῶν δεινῶν, μέσ’ στό σεισμό, στό χαλασμό τοῦ   κόσμου στέκουν ὁλόρθοι.

Κι ὅπως οἱ ἔμποροι πού ναυαγοῦν καί χάνουν τό φορτίο μαζί μέ τό πλοῖο, ἀρχίζουν πάλι ἀπ’ τήν ἀρχή μέ ζῆλο καί πάθος, ἔτσι κι αὐτοί.

Ὅσοι ὅμως χάσουν τήν ἐλπίδα μοιάζουν μέ τούς τρελούς.

Ὅπως ἐκεῖνοι, ἀφοῦ χάσουν τά λογικά τους κανέναν δέν ντρέπονται καί τίποτε δέν φοβοῦνται, οὔτε τή φωτιά, οὔτε τό γκρεμό, ἔτσι καί οἱ ἀπελπισμένοι ὁρμοῦν χωρίς δισταγμό σέ κάθε εἶδος κακίας καί προξενοῦν στόν ἑαυτό τους καί στούς ἄλλους ἀμέτρητα κακά.

(Ἀπό τό βιβλίο Γράμματα ἀγάπης σ’ ἕνα νέο)