Από τη συλλογή διηγημάτων της Ελένης Βασιλείου «Πατρίδα μου Ελλάδα σ’ αγαπώ!» έκδ. «Χριστιανική Ελπίς»