Ο βίος της αγίας Φιλοθέης επίκαιρος πάντα περιγράφεται ζωντανός στη ζωή δύο παιδιών του 21ου αιώνα.